New Life Thai Church Rotating Header Image

Our Vision/Mission

นิมิต:

สร้างคนไทยให้เป็นสาวกเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้า

จุดประสงค์สำหรับคริสตจักรชีวิตใหม่:

 1. คริสตจักรชีวิตใหม่ก่อตั้งขึ้นเพื่อยกย่องและนมัสการพระคริสต์
 2. คริสตจักรชีวิตใหม่ก่อตั้งขึ้นเพื่อปรนนิบัติพระคริสต์
 3. คริสตจักรชีวิตใหม่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสามัคคีธรรมร่วมกันของพระกายพระคริสต์
 4. คริสตจักรชีวิตใหม่ก่อตั้งขึ้นเพื่อนำคนไทยมาถึงพระคริสต์
 5. คริสตจักรชีวิตใหม่ส่งเสริมงานพันธกิจ (missions) ทั้งในและนอกประเทศ
 6. คริสตจักรชีวิตใหม่ก่อตั้งขึ้นเพื่อมีส่วนช่วยเหลือสังคมคนไทยใน USA

ค่านิยมการรับใช้คริสตจักรชีวิตใหม่:

 1. ยอมรับพระเยซูคริสต์มีสิทธิอำนาจสูงสุดในคริสตจักรและพระองค์ทรงใช้สิทธิอำนาจนั้นผ่านทางผู้รับใช้ที่พระองค์ทรงเจิม
 2. เน้นการสอน-เทศน์พระวจนะ
 3. หนุนใจให้สมาชิกแสวงหาและใช้ของประทานแห่งพระวิญญาณ
 4. ยึดมั่นในความเป็นเอกภาพในการรับใช้ร่วมกันเป็นทีม
 5. อธิษฐานมุ่งแสวงหานำ้พระทัยพระเจ้าและปฎิบัติตาม
 6. พึ่งในฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ยุทธศาสตร์:

‘เขาทั้งหลายได้ขะมักเขม้นฟังคำสอนของจำพวกอัครฑูตและร่วมสามัคคีธรรม ทั้งขมักเขม้นในการหักขนมปังและการอธิษฐาน เขามีความเกรงกลัวด้วยกันทุกคน และพวกอัครฑูตทำการอัศจรรย์ และหมายสำคัญหลายประการ บรรดาผู้ที่เชื่ีอถือนั้นก็อยู่พร้อมกัน ณ ที่แห่งเดียว และทรัพย์สิ่งของของเขาเหล่านั้นเขาเอามารวมกันเป็นของกลางเขาจึงได้ขายที่ดินและทรัพย์สิ่งของมาแบ่งให้แก่คนทั้งปวงตามซึ่งทุกคนต้องการ เขาได้ร่วมในกันไปในพระวิหารและหักขนมปังตามบ้านของเขา ร่วมรับประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดีและใจกว้างขวาง ทุกวันเรื่อยไป ทั้งได้สรรเสริญพระเจ้และคนทั้งปวงก็ชอบใจ ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้คนทั้งหลายซึ่งกำลังจะรอดมาเข้ากับพวกสาวกทุกวันๆ’ จากพระธรรมกิจการ 2:42-47

 • การเทศน์-สอนพระวจนะ
 • การหักขนมปัง-น้ำองุ่น (ระลึกถึงพระกาย)
 • การอธิษฐานวิงวอนภาวนา
 • การสามัคคีธรรม (ความรัก-ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน)
 • การขับเคลื่อนของพระวิญญาณบริสุทธิ์

NLTC Home

คริสตจักรชีวิตใหม่ มีความยินดีต้อนรับพี่น้องทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมนมัสการพระเจ้าผู้สูงสุดร่วมกัน ทุกวันอาทิตย์เวลา 2:30 น. และร่วมสามัคคีธรรมบนโต๊ะอาหารพร้อมกับได้พบปะพูดคุยเพื่อเสริมสร้างความเป็นนำ้หนึ่งใจเดียวกันในพระเจ้า

นอกจากการนมัสการในวันอาทิตย์แล้ว ทางคริสตจักรยังมีพันธกิจอื่นๆให้พี่น้องจะได้มีส่วนร่วมและเข้าส่วนในการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณด้วยกัน

Our History

คริสตจักรชีวิตใหม่ก่อตั้งขึ้นจากนิมิตที่ อาจารย์สุชาติ ใบบริบาลกุลได้รับ

จากพระเจ้า และได้รวบรวมกลุ่มครอบครัวที่มีความเชื่อในนิมิตร่วมกันมา

ประชุมนมัสการ ในระยะแรกๆได้เริ่มจากการไปนมัสการตามบ้านของกลุ่ม

สมาชิกแรกเริ่ม ซึ่งมีประมาณเจ็ดครอบครัว จนกระทั่ง พระเจ้าได้ประทาน

สถานที่ให้สำหรับนมัสการร่วมกันที่นี่ และพระเจ้าทรงอวยพระพรพันธกิจ

ของพระองค์ สมาชิกคริสตจักรได้เพิ่มพูนตามชอบพระทัยของพระองค์

Testimonies

คุณสุจิตรา พัฒนสินธุ์ (แม่บ้าน)

ดิฉันเกิดมาในครอบครัวที่มีคุณพ่อเป็นคริสเตียน และคุณแม่ที่นับถือศาสนาพุทธ คุณแม่จะเป็นผู้ที่ชอบไปวัดและทำบุญเป็นประจำ และทุกครั้งก็จะพาดิฉันไปด้วย เรียกได้ว่าดิฉันเป็นพุทธเหมือนคุณแม่

ในช่วงที่ประเทศไทยเกิตวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจ  มีผลกระทบต่อดิฉันและสามีอย่างมาก เราทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ช่วงนั้นเราไม่สามารถขายบ้านหรือคอนโดได้เลย  ทำให้มีปัญหาการเงินอย่างหนัก

เราทำทุกวิถีทาง ไม่ว่าจะไปหาพระชื่อดัง ให้เหยียบโฉนด หรืออ่านคาถาชินบัญชรกลางสายฝนพร้อมจัดโต๊ะจีน   บนบานทุกที่ ที่ใครว่าดี แต่ก็ไม่เกิดผล  อีกเพียงสองสามวันก็จะถึงกำหนดชำระเงินแล้ว ดิฉันท้อแท้ และสิ้นหวัง

คุณอาซึ่งเป็นคริสเตียน ได้เป็นพยานและบอกกับดิฉันว่า “ถ้ามีความทุกข์ใจขอให้คิดถึงพระเจ้า และอธิษฐานขอให้พระองค์ช่วย”

ดิฉันร้องไห้ คร่ำครวญอธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้พระองค์ทรงช่วย  และก็เกิดการอัศจรรย์ในวันรุ่งขึ้น  เพื่อนของน้องสามีซึ่งไม่เคยรู้จักกับดิฉันมาก่อน ได้มาติดต่อขอซื้อทั้งคอนโดและบ้านจัดสรรของดิฉัน   ดิฉันอัศจรรย์ใจมาก  แต่ก็รู้ว่าทั้งหมดนี้มาจากพระเจ้า พระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานของดิฉันแล้วนั่นเอง

ดิฉันได้รู้ว่าสิ่งที่เคยเชื่อและทำมาตลอดนั้นเป็นเรื่องไร้สาระและงมงาย ครอบครัวดิฉันกลับใจและมาเชื่อพระเจ้า และดิฉันอยากจะบอกว่า ดิฉันไม่กลัวแม้เหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นอีก เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตย์อยู่ด้วยและจะช่วยดิฉันและครอบครัวให้ผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาไปได้  ขอแค่เรามี “ความเชื่อและวางใจในองค์พระเยซูคริสต์” เท่านั้น


คุณชุติมา ผจงวิโรจน์สกุล: เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพระเจ้า ที่ทรงนำให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีวันนี้ คือวันที่เราทั้งครอบครัวได้มาพบกับพระเยซูคริสต์ พวกเรารับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ได้พบกับความรอดและมีชีวิตนิรันดร์ทั้งครอบครัว นับเป็นของขวัญอันล้ำค่า จะหาสิ่งใดหรือทรัพย์สมบัติใดใดในโลกมาเทียบไม่ได้อีกแล้ว

ดิฉันนับถือพุทธมา ๒๓ ปีต่อมาก็มานับถือโยเร ประมาณ ๒๖ ปี ที่ปฎิบัติก็เพราะคิดว่านั่นเป็นหนทางแห่งความสุขในโลก และเป็นหนทางที่นำไปสู่สวรรค์ ดิฉันคิดใคร่ครวญว่า “ทำไมในโลกนี้มีพระเจ้าหลายองค์ แล้วองค์ไหนนะที่เป็นพระเจ้าสูงสุดเหนือพระเจ้าทั้งหลายทั้งปวง” ก็ถามคำถามนี้อยู่ในใจ และเชื่อแน่ว่าต้องมีพระเจ้าองค์ที่สูงที่สุด

ต่อมาดิฉันได้มีโอกาสพบกับคริสเตียนท่านหนึ่งซึ่งแนะนำให้มาเชื่อในพระเจ้าและไปโบสถ์ วันแรกที่ไปโบสถ์ ดิฉันสัมผัสได้ถึงความรัก ความอบอุ่น และเมื่อที่ประชุมร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า ดิฉันก็น้ำตาไหลพราก โดยไม่ทราบสาเหตุ รู้สึกลึกๆในใจว่าเราไม่โดดเดี่ยวอีกแล้ว มีความหวังอย่างบอกไม่ถูก และคำตอบที่ค้นหามาตลอดชีวิต ดิฉันพบแล้ว พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด คือองค์พระเยซูคริสต์นั่นเอง และต่อมาในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2007 ดิฉันและลูกสาวก็รับเชื่อ และต่อมาสามีก็ได้รับเชื่อเช่นกัน

การที่รับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นั้นทำให้เราได้พบกับการรอดพ้นจากบาป โดยการที่พระองค์ทรงยอมตายบนไม้กางเขน เพื่อชำระความผิดบาปของมวลมนุษย์ ความรอดเป็นสิ่งชึ่งดิฉันแสวงหามาตลอดชีวิต ตอนนี้ดิฉันได้มาแล้ว ความรอดและสันติสุข ดิฉันจะอธิษฐานและประกาศข่าวประเสริฐให้ความรอดนั้นมาถึงสามีและญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงของดิฉัน และจะแผ่ขยายออกไปให้มากที่สุด เพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้พบกับความรอดและสันติสุขเหมือนอย่างที่ดิฉันได้พบแล้ว


คุณวทัญญู เกิดศรี: Chief Information Officer

ชีวิตของผมก่อนมาเชื่อพระเยซูนั้น ผมเคยคิดว่าผมไม่ได้ขาดแคลนสิ่งใด เติบโตมาท่ามกลางความรักความอบอุ่น ผมเป็นเด็กดีและอยู่ในโอวาท พ่อ แม่ ครู อาจารย์ และทุกคนต่างก็ให้ความรักกับผม ผมจัดว่าเป็นเด็กเรียนดี สอบได้ที่ 1 เกือบตลอด ในชีวิตตอนนั้นผมจึงคิดว่า ผมจะต้องเรียนให้ได้ดีที่สุด ต้องเป็นที่หนึ่ง ต้องเรียนสูง ๆ จนจบปริญญาเอก ทำงานดีๆ หาเงินได้มาก ๆ ต้องมีหน้ามีตาในสังคม

จนกระทั่งวันหนึ่งผมได้รู้จักกับเพื่อนซึ่งเป็นคริสเตียน ผมได้เห็นชีวิตของเขาที่แตกต่างไปจากคนอื่น ในใจผมตอนแรกก็คัดค้านไม่เห็นด้วย คิดว่าคริสเตียนนั้นเป็นพวกงมงาย พวกหัวอ่อน มีปัญหา และต้องการที่พึ่งทางใจ… จนถึงวันที่ผมได้มีโอกาสอธิษฐาน และได้ศึกษาพระคัมภีร์มากขึ้น ความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นกับผม ผมสัมผัสได้ถึงสันติสุขที่เกิดขึ้นในใจอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ผมจึงรู้ได้อย่างแน่นอนว่าพระเจ้าทรงมีจริง พระเจ้าสถิตย์อยู่กับเรา ผมจึงตัดสินใจรับเชื่อในพระเยซูคริสต์

ชีวิตหลังจากรับเชื่อของผมทำให้ผมรู้ว่า ความสุขที่แท้จริงคืออะไร พระองค์ทรงอวยพรในหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียน คู่ครอง อาชีพการงาน แต่ที่สำคัญก็คือ ชีวิตผมมีจุดมุ่งหมาย มีความหวัง และมีสันติสุขในใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน ถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีความทุกข์ใจ แต่ลึกๆ ในจิตใจ ผมยังคงมีสันติสุข และมีความเชื่อมั่นว่าปัญหาทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี เพราะพระเจ้าทรงสถิตย์อยู่กับเราเสมอ

พี่น้องทุกท่านก็สามารถมีประสบการณ์ชีวิตนี้เหมือนกับผมได้โดยการอธิษฐานต่อพระเยซู และบอกกับพระองค์ว่า “พระเยซูคริสต์เจ้า ข้าพเจ้าขอเปิดใจต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิต และขอให้ข้าพระองค์มีประสบการณ์กับความรักของพระองค์ด้วยเถิด อาเมน”

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856